Privacyverklaring TRD

Datum verklaring: 30-7-2018

TRD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:
Tap Reinigings Dienst (hierna: TRD)
Wallenstraat 12
6019 BD Wessem
Tel: 06-53771269
KvK-nummer: 13029244
E-mail: info@tapreinigingsdienst.nl

Aanleiding
TRD hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
verwerkt persoonsgegevens van:

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
Spoelgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

TRD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
TRD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
Bijhouden spoelgegevens Uitvoeren overeenkomst, plannen volgende spoeling en het kunnen verstrekken van de spoelgegevens aan de opdrachtgever indien gewenst.
Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
TRD zal jouw persoonsgegevens alleen maar delen indien wij:

Wij zullen alleen de gegevens met een derden delen die zij nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. TRD zal derden er op wijzen dat gegevens niet met andere mogen worden gedeeld en alleen mogen worden gebruik voor doel waarvoor de gegeven aan de derden zijn verstrekt.

Cookies
TRD gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacy medewerkers TRD
TRD heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
TRD neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met TRD.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij TRD vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door TRD.
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij TRD opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient TRD al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij TRD vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat TRD jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met TRD. Onze contactgegevens staan bovenaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
TRD behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer TRD dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van TRD te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via bovengenoemde contactgegevens.