Koolzuurdetecties

Bij Tap Reinigings Dienst gebruiken we het Kundo systeem om koolzuurdetecties te doen. Hieronder zal het systeem worden beschreven alsmede enkele belangrijke opmerkingen worden gedaan ten aanzien van de wettelijke verplichting.

PRODUKTBESCHRIJVING

Het CO2CONTROL gasalarmsysteem herkent en meldt iedere CO2 lekkage in gevaarlijke ruimten zoals bij CO2-tankopslag, bierkelders, produktieplaatsen, etc. Het optische 2 kanaalsmeetprincipe berust op een selectieve infrarood absorbtie en is daarom, ook voor langere tijd, bijzonder stabiel, onderhoudsarm en is niet gevoelig voor de invloed van andere gassen. CO2CONTROL is met 2 vast ingestelde alarmwaarden, vooralarm van 1,5 % CO2 en hoofdalarm van 3 % CO2 uitgevoerd. CO2CONTROL is ontwikkeld overeenkomstig de "Technische Regeln Schankanlages (TRSK313)" en is goedgekeurd en gecertificeerd door TUV Rheinland (Prüf-Nr. 432-986701)

OPTIES

Het systeem kan worden uitgebreid met o.a. een afzuiginstallatie, extern alarm, of een electromagnetische afsluiter in de CO2 hoofdleiding, die bij vooralarm kunnen worden geactiveerd.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Luchtverversing
De horecaondernemer is verplicht om de lucht van de ruimte waarin de koolzuurcilinders zich bevinden ten minste 4 maal (2 maal) per uur te verversen, indien deze ruimte een inhoud heeft van minder dan 100 m3 (meer dan 100 m3).

Gasdetectiesysteem
De horecaondernemer is verplicht om gebruik te maken van een gasdetectiesysteem om het koolzuurgehalte permanent te meten, indien de luchtverversing minder dan 4 maal (2 maal) per uur plaatsvindt in een ruimte met een inhoud kleiner dan 100 m3 (meer dan 100 m3).

Advies voor de horecaondernemer
De eigenaar van een horecagelegenheid is aansprakelijk voor ongevallen met koolzuur binnen zijn onderneming. Ga vandaag nog bij uw eigen koolzuurinstallatie na of aan alle voorwaarden is voldaan. De arbeidsinspectie zal toezien op een goede naleving van het arbobesluit.

Meer informatie of bestellen...
U kunt het gasdetectiesysteem bij ons bestellen. U dient daarvoor contact met ons op te nemen. Dit kan via de contactpagina. Hier kunt u ook om specifieke extra informatie vragen.